Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė

Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė:

alt

 

 2020 metais atlikus visų UAB "Širvintų vandenys" eksploatuojamų vandenviečių vandens tyrimus nustatyta, kad visose vandenvietėse tiekiamo geriamojo kokybė atitinka galiojančias higienos normas. Taip pat, atlikus išsamius (pilnus) vandens tyrimus pagal patvirtintą programinės priežiūros planą,  nei vienoje vandenvietėje nenustatyta (nerasta) žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų. 

2020 metų UAB "Širvintų vandenys" planuotų atlikti ir atliktų vandens tyrimų skaičius ir tirti aktualūs saugos rodikliai: 

Eil. Nr. Vandenvietės

Planuota iš vartojimo vietų

Atlikta

      Geležis

2 (mkg/l)

   Drumstumas

(pagal formaziną)

  Manganas

   50 (mkg/l)

Mikrobiologinė tarša Tričio aktyvumo koncentracija 100 (Bq/l)

 

Gyvsidabris 

    1,0 (mkg/l)

 

Pesticidai

0,1 (mkg/l)

1 Širvintų miesto 0 0 0 0 0
2 Vileikiškių
3 Bartkuškio
4 Motiejūnų
5 Jauniūnų
6 Barskūnų
7 Bagaslaviškio
8 Alionių
9 Liukonių
10 Avižonių
11 Družų
12 Šiaulių, Jauniūnų sen.
13 Kiauklių
14 Sabališkių
15 Šešuolėlių
16 Juodiškių
17 Juknonių
18 Šiaulių (Širvintų sen.)  
19 Gelvonų
20 Čiobiškio
21 Medžiukų
22 Viesų
23 Lapelių
24 Musninkų
25 Kabaldos (laikinai neeksloatuojama) - -
26 Kernavės
  Iš viso: 100 83 

 

2020 metais atliktų nuotekų išvalymo kokybės tyrimų ataskaita

UAB "Širvintų vandenys" tiekiamo vandens kokybė iš vartotojų čiaupų 2021 m.