Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė

Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė:

alt

 

 2019 metais atlikus visų UAB "Širvintų vandenys" eksploatuojamų vandenviečių vandens tyrimus nustatyta, kad nei vienoje vandenvietėje Arseno (As) kiekis geriamajame vandenyje neviršija leistinos normos pagal HN 24:2017.

 

 

2019 metų UAB "Širvintų vandenys" planuotų atlikti vandens tyrimų skaičius

ir saugos rodikliai, kurie viršija leidžiamąją vertę:

 

Eil. Nr. Vandenvietės

Planuota iš vandenvietės

Atlikta

Geležis

2 (mkg/l)

Drumstumas

(pagal formaziną)

Manganas

50 (mkg/l)

Planuota

iš vartojimo vietų

Atlikta

Geležis

(mkg/l)

Drumstumas

(pagal formaziną)

Manganas

50(mg/l)

1 Širvintų miesto 2 6 0 0 0 3 4 Netiriama 0 0
2 Vileikiškių 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
3 Bartkuškio 2 2 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
4 Motiejūnų 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
5 Jauniūnų 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
6 Barskūnų 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
7 Bagaslaviškio 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
8 Alionių 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
9 Liukonių 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
10 Avižonių 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
11 Družų 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
12 Šiaulių, Jauniūnų sen. 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
13 Kiauklių 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
14 Sabališkių 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
15 Šešuolėlių 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
16 Juodiškių 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
17 Juknonių 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
18 Šiaulių (Širvintų sen.) 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
19 Gelvonų 1 1 0 0 0 3 4 Netiriama 1 0
20 Čiobiškio 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
21 Medžiukų 1 1 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
22 Viesų 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
23 Lapelių 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
24 Musninkų 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
25 Kabaldos (laikinai neeksloatuojama) - - - - - - -      
26 Kernavės 1 1 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
  Iš viso: 30 34 0 0 0 75 66   1 0

 

 

2018 metais atliktų nuotekų išvalymo kokybės tyrimų ataskaita

 Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės ataskaita 2018

2019 metais atliktų nuotekų išvalymo kokybės tyrimų ataskaita

Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės ataskaita 2019