Vandens kokybė

Vandens kokybė:

alt

 

 

2018 metų lapkričio 15 dieną atlikus visų UAB "Širvintų vandenys" eksploatuojamų vandenviečių vandens tyrimus nustatyta, kad nei vienoje vandenvietėje Arseno (As) kiekis geriamajame vandenyje neviršija leistinos normos pagal HN:24:2017.

Parsisiųsti:

Vandens tyrimu rezultatai 1.pdf

Vandens tyrimu rezultatai 2.pdf

 

2017 metų UAB "Širvintų vandenys" planuotų atlikti vandens tyrimų skaičius

ir saugos rodikliai, kurie viršija leidžiamąją vertę:

 

Eil. Nr. Vandenvietės

Planuota

iš gręžinio

Atlikta

Geležis

(mkg/l)

Drumstumas

(pagal formaziną)

Amonis

(mg/l)

Planuota

iš vartojimo vietų

Atlikta

Geležis

(mkg/l)

Drumstumas

(pagal formaziną)

Amonis

(mg/l)

1 Širvintų miesto 2 2 0 0 0 3 4 Netiriama 0 0
2 Vileikiškių 2 2 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
3 Bartkuškio 2 2 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
4 Motiejūnų 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
5 Jauniūnų 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
6 Barskūnų 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
7 Bagaslaviškio 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
8 Alionių 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
9 Liukonių 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
10 Avižonių 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
11 Družų 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
12 Šiaulių, Jauniūnų sen. 2 2 0 0 0 3 4 Netiriama 0 0
13 Kiauklių 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
14 Sabališkių 2 2 1772 10 0 3 2 Netiriama 8 0
15 Šešuolėlių 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
16 Juodiškių 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
17 Juknonių 2 2 3011 8 0 3 2 Netiriama 0 0
18 Šiaulių (Širvintų sen.) 2 2 0 11 0 3 1 Netiriama 0 0
19 Gelvonų 2 2 2094 15 0 3 1 Netiriama 5 0
20 Čiobiškio 2 2 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
21 Medžiukų 2 2 0 0 0 3 2 Netiriama 0 0
22 Viesų 2 2 2638 14 0 3 1 Netiriama 0 0
23 Lapelių 2 2 0 0 0,57 3 2 Netiriama 0 0
24 Musninkų 2 2 1466 9 0 3 4 Netiriama 14 0
25 Kabaldos 2 2 0 0 0 3 1 Netiriama 0 0
26 Kernavės 2 2 0 0 0 3 3 Netiriama 0 0
  Iš viso: 52 52 5 7 1 78 51   3 0

 

 

2017 metais Sabališkių ir Viesų gyvenvietėse sumontuoti ir pradėti eksploatuoti vandens gerinimo įrenginiai, todėl vandens kokybė šiuose kaimuose jau atitinka HN:24:2017.