Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė

Vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė:

alt 

 

 Geriamasis vanduo privalo būti saugus ir kokybiškas. Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal juos bei įmonės patvirtintą „Geriamojo vandens tiekiamo vartotojams kokybės priežiūros programą“, kuri suderinta su Valstybine maisto ir veterinarijos Tarnybos Vilniaus departamentu, UAB „Širvintų vandenys“ vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Geriamasis vanduo tiriamas vandens vartojimo vietose. Tiriant geriamojo vandens kokybę atliekami mikrobiologinių, toksinių ir indikatorinių rodiklių matavimai. Atlikus vandens tyrimus pagal patvirtintą  UAB "Širvintų vandenys" programinės priežiūros planą - nenustatyta (nerasta) žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų. 

 

2022 metų duomenys faile: UAB „Širvintų vandenys“ tiekiamo vandens kokybė 2022 m. iš vartotojų čiaupų

 

2021 metų duomenys faile: UAB „Širvintų vandenys“ tiekiamo vandens kokybė 2021 m. iš vartotojų čiaupų

 

2020 metų UAB "Širvintų vandenys" planuotų atlikti ir atliktų vandens tyrimų skaičius ir tirti aktualūs saugos rodikliai: 

Eil. Nr. Vandenvietės

Planuota iš vartojimo vietų

Atlikta

      Geležis

2 (mkg/l)

   Drumstumas

(pagal formaziną)

  Manganas

   50 (mkg/l)

Mikrobiologinė tarša Tričio aktyvumo koncentracija 100 (Bq/l)

 

Gyvsidabris 

    1,0 (mkg/l)

 

Pesticidai

0,1 (mkg/l)

1 Širvintų miesto 0 0 0 0 0
2 Vileikiškių
3 Bartkuškio
4 Motiejūnų
5 Jauniūnų
6 Barskūnų
7 Bagaslaviškio
8 Alionių
9 Liukonių
10 Avižonių
11 Družų
12 Šiaulių, Jauniūnų sen.
13 Kiauklių
14 Sabališkių
15 Šešuolėlių
16 Juodiškių
17 Juknonių
18 Šiaulių (Širvintų sen.)  
19 Gelvonų
20 Čiobiškio
21 Medžiukų
22 Viesų
23 Lapelių
24 Musninkų
25 Kabaldos (laikinai neeksloatuojama) - -
26 Kernavės
  Iš viso: 100 83