Atsiskaitymai

altKaip ir kur apmokėti?

Norėdamas apmokėti už geriamąjį vandenį ir nuotekas, gyventojas turi užpildyti apmokėjimo dokumentą (atsiskaitymo knygelę).
Pirmiausia įrašyti vandens apskaitos prietaisų rodmenis ( laukelyje "nuo" - "iki") ir nurodyti mokamą sumą.

Už paslaugas galima sumokėti:

 1. AB „Swedbank“, atsiskaitomoji sąskaita: LT07 7300 0100 0248 9532;
 2. AB Šiaulių bankas, atsiskaitomoji sąskaita: LT30 0718 0300 1546 7156;
 3. AB "SEB" bankas, atsiskaitomoji sąskaita: LT66 7044 0600 0116 5626;
 4. AB „Luminor“ bankas, atsiskaitomoji sąskaita: LT08 4010 0420 0007 0204;
 5. AB „Lietuvos paštas“ skyriuose;
 6. Kredito unijoje "Ūkininkų taupa";
 7. Loterijos „Perlas“ terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje www.perlasgo.lt;
 8. Internetu, (vartotojai kurie naudojasi elektroninės bankininkystės paslaugomis);
 9. AB "MAXIMA" kasose;
 10. Mūsų įmonės kasoje;
 11. Mokėjimų platformose vienasaskaita.lt ir e.ignitis.lt.

Apmokant internetu, vartotojui būtina nurodyti mokėtojo kodą ir adresą, o Juridiniam asmeniui - sąskaitos numerį ir adresą, kuriuo tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos.

 

Kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto vandens ar išleistų nuotekų kiekio yra priskaičiuojama pardavimo kaina (“abonementinis mokestis”).

Pardavimo kainos taikomos:

 • vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute Eur/butui);
 • vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name (Eur/apsk. prietaisui);
 • vidutinė kaina abonentams (Eur/apsk. prietaisui)

Ar galima įsiskolinimą už paslaugas sumokėti dalimis ir kokios laukia pasekmės neišmokėjus skolos?

Kiekvienas vartotojas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, kaip numatyta "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartyje". Laiku neapmokėjus už UAB "Širvintų vandenys" suteiktas paslaugas, vartotojams siunčiami arba nešami įspėjimai, kuriuose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino.

Šalių sutarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Vartotojui pageidaujant išvengti priverstinio skolos išieškojimo per antstolių kontorą bei įsiskolinimo padidėjimo dėl bylos vykdymo išlaidų, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis ir po jos priteisimo (tik prieš tai sumokėjus bendrovei perdavimo į teismą išlaidas).

Nepavykus skolos susigrąžinti - dėl priverstinio išieškojimo kreipiamės į antstolių kontorą (Antstolių vykdymo išlaidos dar labiau padidina skolą).

Neapmokėjus skolos, individualių ir daugiabučių namų vartotojams gali būti nutrauktas vandens tiekimas, priklausomai nuo skolos dydžio ir senaties.

 

Mažas pajamas gaunantiems asmenims siūlome kreiptis į Širvintų miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos už šaltą vandenį arba socialinių pašalpų skyrimo skoloms padengti.

Kada priklauso kompensacija šaltą vandenį?

Šeimų vidutines pajamas apskaičiuoja ir kompensacijas skiria Širvintų Savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyrius. Kompensacijos skiriamos vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta buto (individualaus gyvenamo namo) išlaidų šaltam vandeniui kompensacijų metodika. Vidutinės mėnesinės šeimos pajamos apskaičiuojamos pagal visų šeimos narių trijų mėnesių pajamas iki laikotarpio, kai šeima įgijo teisę į kompensaciją. Mažas pajamas turinčioms šeimoms kompensuojama išlaidų už faktinį šalto vandens kiekį, bet ne didesnį už savivaldybės nustatytą normatyvinį, dalis, viršijanti 2 proc. šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų. Šalto vandens normatyvas skaičiuoti išlaidas šaltam vandeniui kompensuoti yra nuo 1 iki 2 m3/mėn. pagal patogumų lygį.