SVARBU

SVARBU:

 


GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Lietuvoje jau kelis mėnesius vyraujant ekstremaliam karščiui, viešasis geriamojo vandens tiekėjas UAB „Širvintų vandenys“, siekdamas užtikrinti saugų kokybiško geriamojo vandens tiekimą savo vartotojams, birželio 21 d. atliko vandens rezervuarų dezinfekciją natrio hipochlorito tirpalu.

Dėl šios priežasties galėjo laikinai pasikeisti geriamojo vandens skonis ir kvapas, tačiau vartotojų sveikatai neigiamos įtakos tai neturėjo (natrio hipochloritas dėl jame esančio aktyvaus chloro naudojamas mėsos, pieno ir kitose maisto pramonės įmonėse, viešojo maitinimo įstaigose įvairių paviršių, talpų, patalpų, ir įrenginių dezinfekcijai, plaukimo baseinuose, geriamojo vandens stotyse).

Birželio 25 d. iš rezervuarų buvo paimti geriamojo vandens mėginiai vandens kokybei patikrinti.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

UAB „Širvintų vandenys“

 

Įmonės darbo laikas nuo 2019 m. liepos 1 dienos iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos imtinai:

Pirmadienis: 7-16 val.

Antradienis: 7-16 val.

Trečiadienis: 7-16 val.

Ketvirtadienis: 7-16 val.

Penktadienis: 7-14.45 val.

Šeštadienis: nedirbame

Sekmadienis: nedirbame

Avarinė brigada dirba kiekvieną dieną 7-20 val., Tel. 8 687 24934.

 

 

 

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu UAB „Širvintų vandenys“

 

vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nustatė savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo

 

geriamojo vandens kiekį (normą): - 2,42 m3 vienam gyventojui per mėnesį.

 

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.

 

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d.

 

 

 

 

KORUPCIJA

UAB „Širvintų vandenys“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, kompleksiškai šalindama neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, nuosekliai vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis.

Pastebėję korupcijos atvejus, galite pranešti Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai arba UAB „Širvintų vandenys“ administracijai, taip pat Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:

 

 

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

 

 

 

 

 

MOTIEJŪNŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE NAUJAI NUTIESTŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ

Informuojame, kad gyventojai jau gali prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų.

Norėdami prisijungti prie vandentiekio tinklų gyventojai turėtų, pasirūpinti vandentiekio įvadų projektais.

Gyventojai, kurie įvadų projektavimo darbams nuspręstų pasirinkti UAB „Širvintų vandenys“, paraiškas gali teikti Plento g. 5, Širvintos.

Gyventojai, turintys projektus, galės kreiptis į UAB „Širvintų vandenys“ arba susirasti kitą kvalifikuotą rangovą, kuris atliks vandentiekio įvado paklojimo darbus.

Nutiesus vandentiekio tinklų įvadą į pastatą, prieš užkasant tranšėją būtina iškviesti UAB „Širvintų vandenys“ atstovą, kuris surašys nustatytos formos tinklų paklojimo aktą. Su šiuo aktu ir projektu reikės atvykti į UAB „Širvintų vandenys“ abonentinį skyrių sudaryti geriamojo vandens tiekimo sutartį.

Pradėti vartoti vandenį leidžiama tik sudarius minėtą sutartį!

Visais Jums rūpimais klausimais prašome skambinti telefonais: 8 382 52381, 8 382 51458.

 

 

 

 

 

Gyventojų dėmesiui!

 

Informuojame, kad Kabaldos kaime esantys vandentiekio tinklai yra visiškai nusidėvėję, juose dažnai vyksta avarijos, kurių lokalizacijos vietą nustatyti yra sunku dėl to, kad seni tinklai neinventorizuoti, teisiškai neįregistruoti.

Širvintų rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti kuo geresnę vandens kokybę ir sumažinti aplinkos taršą, gavusi Europos Sąjungos paramą bei prisidėjusi savo lėšomis, Kabaldos kaime nutiesė tinkamus vandentiekio ir nuotekų tinklus.

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-152 patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių 16 punktu, „atsiradus centralizuotam nuotakynui, ne vėliau kaip per vienerius metus objekto savininkas privalo savo valdomame sklype įrengtus nuotekų tinklus prijungti prie centralizuoto nuotakyno“. Jūs privalote prisijungti prie nuotekų tinklų, taip pat Jums yra suteikta galimybė prisijungti prie visiškai naujų vandentiekio tinklų, nes senieji tinklai dėl nuolat vykstančių avarijų nebus remontuojami ir jų eksploatacija bus nutraukta.

UAB „Širvintų vandenys“ siūlo galimybę už būsto prijungimo prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų darbus susimokėti dalimis.

Prašome kuo skubiau kreiptis į UAB „Širvintų vandenys“ dėl prisijungimo prie naujų tinklų sąlygų.