Darbo užmokestis

Priskaitytas darbuotojų darbo užmokestis

 


 

 

 

2024 m.

I ketv.

 

2024 m.

II ketv.

 

2024 m.

III ketv.

 

2024 m.

IV ketv.

 
 

Vidutinis darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis Vidutinis darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Direktorius 1 Neskelbiamas*            
Administracija 7 1547,85            
Abonentinės tarnybos darbuotojai 4 1606,57            
Vandens tiekimo darbuotojai 10 1360,82            
Nuotekų tvarkymo darbuotojai 10 1235,02            
Kiti darbuotojai 4 1066,93            

 * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik

   gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“)(su papildymais ir pakeitimais).