Įmonės veikla

Įmonės veikla:


 

UAB „Širvintų vandenys" – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti įmonė, eksploatuojanti Širvintų miesto bei rajono vaaltndentvarkos objektus.

   Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. R2-(V)-1537 uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų vandenys“ išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-08.

   Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-54 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Širvintų rajono savivaldybėje.

   Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-84 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

 Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms.

 Bendrovė eksploatuoja 26 vandenvietes (iš kurių 25 jau veikia vandens gerinimo įrenginiai) su 36 gręžiniais, 30 perpumpavimo stočių su jose instaliuotais 58 siurbliais, 8 nuotekų valyklas, 134 km vandentiekio ir 53,3 km nuotekų tinklų.

 Aptarnaujame 11292 gyventojus, gyvenančius Širvintų mieste ir Širvintų rajono savivaldybės kaimuose bei 221 abonentų.

 

VANDENS GAVYBA IR REALIZACIJA

 

Vandenvietė

                    2016 metai                                                  2017 metai                                                 2018 metai                                                        2019 metai                                                       2020 metai                                                   2021 metai

Pakelta

m3

Realizuota

m3

Neapskaityta

m3

Pakelta,

m3

Realizuota,

m3

 

Neapskaityta

m3

Pakelta

m3

Realizuota

m3

Neapskaityta,

m3

Pakelta

m3

Realizuota

m3

Neapskaityta

m3 

Pakelta

m3

 Realizuota

m3

 Neapskaityta

m3 

 Pakelta

m3

Realizuota

m3

 

 Neapskaityta

m3 

 

Alionys

5327,0

4465,2 861,8 5262,0 4163,7 1098,3  4418,0  3554,3  863,8 4495,0 3284,0 911,0  4190,0 3339,7 850,3  4866,0  3983,7  882,3 

Avižonys-Kieliai

5051,0

3805,6 1245,4 4603,0 3666,8 936,2  5101,0  4030,6  1070,4 5122,0 4124,4 997,6  4422,0 3748,7  673,3   4801,0 3987,3  813,7 

Bagaslaviškis

5248,0

4632,8 615,2 5263,0 4299,4 963,6  4340,0  3777,0  563,0 4053,0 3664,7 388,3  4255,0 3860,7  394,3   4262,0 3689,5  572,5 

Barskūnai

2963,0

2233,7 729,3 2651,0 2138,0 513,0  2819,0  2212,0  607,0 2670,0 2165,0 505,0  2526,0 1993,0  533,0  3357,0 2542,0 815,0

Bartkuškis

8678,0

6359,0 2319,0 8164,0 5928,2 2235,80  7659,0  5575,0  2084,0 8052,0 6369,0 1683,0  8072,0 6362,0  1710,0  7480,0 5751,0 1729,0

Čiobiškis

4288,0

2831,5 1456,5 3786,0 2742,5 1043,5  3496,0  2903,5  592,5 3264,0 2765,7 498,3  3175,0 2421,9  753,1  3174,0  2364,1 809,9

Družai

5836,0

4622,2 1213,8 5448,0 4066,0 1382,0  6354,0  5159,6  1194,4 6381,0 5283,9 1097,1  5662,0 4734,6  927,4  7045,0 6056,6 988,4

Gelvonai

5218,0

4547,2 670,8 4635,0 3774,8 860,2  4847,0  4288,9  558,1 5144,0 4170,9 973,1  4527,0 3839,6  687,4  5200,0 4417,2 782,8

Juknonys

849,0

737,0 112,0 931,0 770,0 161,0  1310,0  1060,0  250,0 1124,0 930,0 194,0  1311,0 1036,0  275,0  1400,0 1013,0 387,0

Juodiškiai

3329,0

2510,3 818,7 3234,0 2361,7 872,3  3898,0  2979,4  918,6 3413,0 2512,0 901,0  3468,0 2698,8  769,2  3652,0 2740,9 911,2 

Kabalda

161,0

64,1 96,9 0 0 0  0  0  0 0 0 0  0  0  0

Kernavė

10288,0

7605,9 2682,1 10225,0 7830,8 2394,2  11666,0  8641,3  3024,7 10173,0 8207,9 1965,1 12019,0  10037,6  1981,4  11699,0  9855,2  1843,8 

Kiaukliai

3020,0

2137,4 882,6 3537,0 2463,5 1073,5 3312,0  2370,0  942,0 3365,0 2467,1 897,9  2721,0 2009,0  712,0   3408,0 2639,0  769,0 

Lapelės

5166,0

3909,8 1256,2 5199,0 3702,0 1497,0  5352,0  4031,1  1320,9 4695,0 3649,2 478,0  4347,0 3616,3  730,7  4367,0  3556,7  810,4 

Liukonys

3432,0

2608,2 823,8 2584,0 1998,0 586,0  3100,0  2397,4  702,6 3369,0 2603,0 1045,9  2947,0  2490,0 457,0  3068,0  2457,0  611,0 

Medžiukai

6432,0

5180,4 1251,6 6449,0 4831,7 1617,3  6889,0  5411,0  1478,0 7410,0 6162,1 1247,9 6405,0  5454,9  950,1  8621,0  7199,0  1422,0 

Motiejūnai

2723,0

1896,4 826,6 2302,0 1662,8 639,2  2730,0  1954,4  775,6 2581,0 1903,5 677,5  2986,0  2178,3 807,7  2851,0  2051,6  799,4 

Musninkai

8211,0

7103,4 1107,6 8811,0 7309,9 1501,1  8129,0  6799,9  1329,1 9650,0 7747,2 1902,9  8628,0 7523,3  1104,7  9628,0  7778,2  1849,8 

Sabališkis

1464,0

1293,0 171,0 1977,0 1441,0 536,0  1203,0  987,0  216,0 1551,0 1248,0 303,0  1292,0 988,0  304,0   1750,0  1365,0 385,0 

Šešuolėliai I

1777,0

1284,0 493,0 2387,0 1744,7 642,3  2733,0  2054,0  679,0 2101,0 1505,0 596,0  2423,0 1971,0  452,0   2508,0 2115,0  393,0 

Šiauliai I

3049,0

2603,4 445,6 2914,0 2370,5 543,5  3528,0  2645,6  882,4 4101,0 2958,3 1142,7  2547,0 2055,0  492,0  3732,0  3172,0  560,0 

Šiauliai II

2817,0

2395,0 422,0 3315,0 2592,0 723,0  3429,0  2797,0  632,0 3854,0 3151,5 702,5  3929,0 3332,6  596,4   3991,0 3426,3  564,7 

Širvintų m. ir km.

247103,1

204310,5 42792,6 244784,0 208503,9 36280,1  250951,0  218724,7  32226,3 255985,0 221121,0 34864,0  261881,0 224647,4  37233,6  273600,0  230552,7  43047,3 

Viesai

845,0

726,0 119,0 1216,0 916,5 299,5  1257,0  993,6  263,4 1174,0 950,0 224,0  1409,0 1172,0 237,0   1454,0 1172,0  282,0 

Vileikiškiai

7080,0

5753,0 1327,0 6268,0 4769,0 1499,0  6730,0  5243,0  1487,0 7164,0 5985,0 1179,0  5901,0 5621,0  280,0  7018,0  5883,0  1135,0 

Jauniūnai

2726,0

2058,1 667,9 3443,0 2686,9 756,1  3454,0  2707,0  747,0 3350,0 2878,0 472,0 4307,0  3597,0  710,0   3692,0 2992,0  700,0 

Viso:

353081,10

287672,9 65408,2 349388,0 288734,2 60653,8  358705,0  303297,4  55407,6 363941,0 307806,3 56134,7  365350,0 310728,5  54621,5   386624,0 322759,7  63864,3 

 

PRIIMTA IR IŠVALYTA NUOTEKŲ

 

Valymo įrenginiai

2013

metai

2014

metai

2015

metai

2016

metai

2017

metai

2018

metai

2019

metai

2020

metai

2021

metai 

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Priimta ir išvalyta nuotekų, m3

Širvintų miestas

287791,00

270013,00

265044,00

246697,00

340573,00

 304929,0

308491,0

321490

346776

Alionys

668,80

483,21

655,20

657,00

652,61

 653,6

841,0

975,0

-

Gelvonai

3147,00

3007,16

2625,71

2979,00

2732,00

 2700,86

2047,0

2484,0

2486,0

Medžiukai

2428,00

2157,0

2331,08

2864,00

2495,00

 2151,68

2299,1

2333,8

2355,0

Musninkai

2467,00

2547,93

2439,50

2682,00

2401,00

 2279,23

1731,46

2327,6

11826,0

Bartkuškis

10543,00

9211,00

6866,00

6935,00

10867,00

 11041,0

7398,0

8730,42

14126,0

Čiobiškis

2520,00

2257,61

2395,01

2125,00

2445,00

 2422,65

1956,0

9289,0

1022,0

Kernavė

 -

670,00

3739,00

4915,00

4811,00

 6270,0

6446,0

6764,0

7642,0

Viso:

309564,80

290346,90

286095,50

269854,00

366976,6

 332448,0

331209,6

354393,8

386233