KONKURSAS UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

PATVIRTINTA

UAB „Širvintų vandenys“ valdybos

2018 m. lapkričio 16 d.

Protokolu Nr. 1.5-6

 

KONKURSAS UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

 

UAB „Širvintų vandenys“ valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi, 37¹ straipsniu, skelbia konkursą UAB „Širvintų vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti.

 

Įmonės, įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintų vandenys“, buveinė – Plento g. 19, LT- 19117, Širvintos. Įmonės kodas – 178230181.

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis inžinerijos krypties išsilavinimas.
 2. Ne mažesnė kaip 3 metų inžinerinio ir 3 metų vadovaujamo įmonei ar jos padaliniui darbo patirtis.
 3. Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įmonės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje.
 4. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, veiklos organizavimo bei veikimo principus, viešųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo ypatumus.
 5. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus.
 7. Gebėti organizuoti darbą, rengti veiklos planus ir programas.
 8. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 9. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 10. Nustatyta tvarka būti pasitikrinus sveikatą, išklausius higienos žinių ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo programas.

 

Pretendentų atrankos būdas: Bendrovės vadovo veiklos programos – vizijos – pristatymas ir pokalbis.

Dokumentai teikiami iki 2018 m. gruodžio 3 d. 17.00 val. UAB „Širvintų vandenys“ valdybai, adresu.: Vilniaus g. 61, Širvintos, priimamasis, arba siunčiant notaro patvirtintas dokumentų kopijas registruotu laišku.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą UAB „Širvintų vandenys“ valdybai (priedas Nr. 1)
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 4. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.).
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Užpildytą pretendento anketą (priedas Nr. 2).
 7. Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą/viziją (raštu).

 

Pridedama:

 1. Prašymo leisti dalyvauti konkurse forma.
 2. Pretendento anketos forma.
 3. Konkurso UAB „Širvintų vandenys“ vadovo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas.
 4. Uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ direktoriaus pareigybės aprašymas.

Išsamesnė informacija tel. 8 616 26846